صفحه اصلی / کد خطای پکیج / کد خطای پکیج مارس: لیست جامع ارورهای پکیج مارس در 1400

کد خطای پکیج مارس: لیست جامع ارورهای پکیج مارس در 1400

کد خطای پکیج مارس: در مقاله ای که پیشتر در دکترپکیج منتشر شد، پکیج مارس را بصورت کامل توضیح دادیم در ادامه ارورهای پکیج مارس را لیست کرده ایم.

کدخطاهای پکیج مارس مدل مگااسمارت

کد خطاشرح خطاعلت خرابیراه حل
صفحه نمایشگر کاملا خاموش استقطع بودن برق دستگاهوصل برق و روشن نمودن دستگاه
E0دستگاه کار نمیکندفشار آب زیر 0.5 بار استشیر پرکن آب دستگاه را باز کرده تا فشار آب در ناحیه سبز قرار گیردفشار مناسب 1 تا 1.5 بار است
E1عملکرد نامطلوب جرقه زن و عدم برقراری شعلهشیر گاز بسته استمجرای لوله گاز باریک است یا گرفتگی داردفشار گاز کم استکابل جرقه زن معیوب استشیر گاز را باز کنیداز لوله بزرگتر استفاده یا رفع گرفتگی کنیدکابل جرقه زن را تعویض کنیدمطمئن شوید که فشار گاز 180 میلیمتر ستون آب باشد
E3سنسور آبگرم رفت شوفاژ عمل نمی نمایدسنسور معیوب یا خوب نصب نشدهسنسور تعویض یا به طور مناسب نصب گردد
E4مسیر دودکش مشکل دارد یا اتصال سنسور فشار هوا برقرار نیستخروجی دودکش مسدود استسنسور فشار معیوب استلوله سنسور فشار بیرون آمده یا جابه جا وصل شده استمانع را برطرف کنیدسنسور فشار را تعویض نماییدلوله را در جای صحیح وصل نمایید
E5مسیر دودکش مشکل دارد و یا اتصال سنسور فشار هوا برقرار نیستخروجی دودکش مسدود استسنسور فشار معیوب استلوله سنسور فشار بیرون آمده یا جابه جا وصل شده استمانع را برطرف کنیدسنسور فشار را تعویض نماییدلوله را در جای صحیح وصل نمایید
E6حسگر شعله عمل نمیکندحسگر معیوب استبرد کنترل معیوب استحسگر تعویض گرددبرد کنترل تعویض گردد
E7مشعل بدون گردش آب در داخل مدار گرمایش و یا بدون عملکرد پمپ روشن میشودپمپ کار نمیکندشیر مسیر گرمایش بسته استبرد کنترل معیوب استرویه را برداشته و مشکل پمپ بررسی گرددشیر مسیر گرمایش را باز کنیدبرد کنترل تعویض گردد
E8دمای آبگرم رفت شوفاژ از 85°C تجاوز کرده استسنسور آبگرم رفت شوفاژ معیوب استسنسور تعویض شودسوئیچ حرارتی تعویض گردد
E9سوئیچ حرارتی 95°C عمل نموده استدمای مقدار گرمایش از 95 درجه تجاوز کرده استپمپ کار نمیکندسوئیچ حرارتی معیوب استاطمینان از باز بودن  مدار گرمایشسوئیچ حرارتی تعویض شودپمپ تعویض شود
EEآبگرم خروجی مصرفی مطلوب نیستسنسور دمای آبگرم مصرفی معیوب یا خوب نصب نشده استسنسور تعویض یا به طور مناسب نصب گردد
EFدمای آبگرم مصرفی از 80°C تجاوز کرده استسنسور دمای آبگرم مصرفی معیوب است یا خوب نصب نشده استسوئیچ حرارتی معیوب استسنسور تعویض شودسوئیچ حرارتی تعویض گردد
ELسنسور جریان آب سرد ورودی اشکال داردسنسور معیوب استسنسور تعویض گردد
درجه حرارت دستگاه به مقدار تعیین شده نمیرسدحجم(دبی) آب ورودی زیاد استپایین بودن فشار یا ظرفیت حرارتی گاز مصرفیبه وسیله شیر زیر دستگاه حجم آب ورودی را کم کنیدرگولاتور را تنظیم نمایید (فشار 180 میلیمتر ستون آب)
کم بودن دمای محیطافت گرما در محیط زیاد استتعداد رادیاتورها کم استظرفیت گرمایش دستگاه کافی نیستعایق کاری را بهبود و روزنه ها را ببندیدتعداد رادیاتورها را افزایش دهیداز دستگاه با ظرفیت حرارتی بزرگتری استفاده کنید
درجه حرارت واقعی تفاوت زیادی با درجه حرارت تنظیمی داردبرد کنترل معیوب استبرد کنترل را تعویض نمایید
جدول خطاهای پکیج مارس

5/5 - (1 امتیاز)

درباره دکتر پکیج

دکتر پکیج : مرجع تخصصی آموزش رفع عیب پکیج دیواری و زمینی می باشد . شما نیز میتونید با نوشتن نظرات و تجربیات خود در بخش دیدگاهها ، دانش خود را به دیگران منتقل کنید. در وب سایت drpackage شما با انواع پکیج ، مدلها و کدهای خطا و روشهای رفع آنها آشنا خواهید شد.

این مطالب را نیز ببینید!

پکیج ناوین و خطاهای ان، لیست ارورها و رفع خطای موجود

لیست خطاهای پکیج ناوین ، معنی ارورها و روش حل انها کد خطا :01 افزايش …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!